Tarikh-tarikh penerbangan

Semua harga adalah 'ALL IN'. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Pakej UMRAH premium

TARIKH PENERBANGAN BILIK BER-5 BILIK BER-4 BILIK BER-3 BILIK BER-2

13 Sep 2020

BUKA

BAKI SEAT : 13

15Hari 13Malam

RM 7310 RM 7310 RM 7710 RM 8410

27 Sep 2020

BUKA

BAKI SEAT : 7

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

10 Oct 2020

BUKA

BAKI SEAT : 21

12Hari 10Malam

RM 6630 RM 6630 RM 7030 RM 7630

14 Oct 2020

BUKA

BAKI SEAT : 20

12Hari 10Malam

RM 6890 RM 6890 RM 7290 RM 7890

15 Oct 2020

BUKA

BAKI SEAT : 32

12Hari 10Malam

RM 6890 RM 6890 RM 7290 RM 7890

18 Oct 2020

BUKA

BAKI SEAT : 20

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

25 Oct 2020

BUKA

BAKI SEAT : 40

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

25 Oct 2020

BUKA

BAKI SEAT : 40

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

31 Oct 2020

BUKA

BAKI SEAT : 28

12Hari 10Malam

RM 6630 RM 6630 RM 7030 RM 7630

01 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 32

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

01 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 40

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

05 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 38

12Hari 10Malam

RM 6890 RM 6890 RM 7290 RM 7890

07 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 38

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

08 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 32

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

11 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 32

12Hari 10Malam

RM 6890 RM 6890 RM 7290 RM 7890

14 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 30

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

15 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 9

12Hari 10Malam

RM 6690 RM 6690 RM 7090 RM 7690

17 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 34

12Hari 10Malam

RM 6890 RM 6890 RM 7290 RM 7890

18 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 1

12Hari 10Malam

RM 6890 RM 6890 RM 7290 RM 7890

18 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 7

12Hari 10Malam

RM 6890 RM 6890 RM 7290 RM 7890

24 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 80

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

25 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 67

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

26 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 39

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

26 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 27

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

26 Nov 2020

BUKA

BAKI SEAT : 85

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

02 Dec 2020

BUKA

BAKI SEAT : 32

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

03 Dec 2020

BUKA

BAKI SEAT : 28

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

04 Dec 2020

BUKA

BAKI SEAT : 36

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

05 Dec 2020

BUKA

BAKI SEAT : 36

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

08 Dec 2020

BUKA

BAKI SEAT : 95

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

09 Dec 2020

BUKA

BAKI SEAT : 41

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

10 Dec 2020

BUKA

BAKI SEAT : 50

12Hari 10Malam

RM 7690 RM 7690 RM 8090 RM 8690

13 Sep 2020

15Hari 13 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 13
BILIK BER-5
RM 7310
BILIK BER-4
RM 7310
BILIK BER-3
RM 7710
BILIK BER-2
RM 8410

27 Sep 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 7
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

10 Oct 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 21
BILIK BER-5
RM 6630
BILIK BER-4
RM 6630
BILIK BER-3
RM 7030
BILIK BER-2
RM 7630

14 Oct 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 20
BILIK BER-5
RM 6890
BILIK BER-4
RM 6890
BILIK BER-3
RM 7290
BILIK BER-2
RM 7890

15 Oct 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 32
BILIK BER-5
RM 6890
BILIK BER-4
RM 6890
BILIK BER-3
RM 7290
BILIK BER-2
RM 7890

18 Oct 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 20
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

25 Oct 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 40
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

25 Oct 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 40
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

31 Oct 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 28
BILIK BER-5
RM 6630
BILIK BER-4
RM 6630
BILIK BER-3
RM 7030
BILIK BER-2
RM 7630

01 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 32
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

01 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 40
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

05 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 38
BILIK BER-5
RM 6890
BILIK BER-4
RM 6890
BILIK BER-3
RM 7290
BILIK BER-2
RM 7890

07 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 38
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

08 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 32
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

11 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 32
BILIK BER-5
RM 6890
BILIK BER-4
RM 6890
BILIK BER-3
RM 7290
BILIK BER-2
RM 7890

14 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 30
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

15 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 9
BILIK BER-5
RM 6690
BILIK BER-4
RM 6690
BILIK BER-3
RM 7090
BILIK BER-2
RM 7690

17 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 34
BILIK BER-5
RM 6890
BILIK BER-4
RM 6890
BILIK BER-3
RM 7290
BILIK BER-2
RM 7890

18 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 1
BILIK BER-5
RM 6890
BILIK BER-4
RM 6890
BILIK BER-3
RM 7290
BILIK BER-2
RM 7890

18 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 7
BILIK BER-5
RM 6890
BILIK BER-4
RM 6890
BILIK BER-3
RM 7290
BILIK BER-2
RM 7890

24 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 80
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

25 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 67
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

26 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 39
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

26 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 27
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

26 Nov 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 85
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

02 Dec 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 32
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

03 Dec 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 28
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

04 Dec 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 36
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

05 Dec 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 36
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

08 Dec 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 95
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

09 Dec 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 41
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690

10 Dec 2020

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 50
BILIK BER-5
RM 7690
BILIK BER-4
RM 7690
BILIK BER-3
RM 8090
BILIK BER-2
RM 8690